LOMBARD w Bydgoszczy
WYŻSZA KULTURA LOMBARDU

Polityka prywatności

Polityka Prywatności TELPARTNER Sp. z o.o.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lombard1.bydgoszcz.pl, każdy Klient powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu lombard1.bydgoszcz.pl.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Telpartner Spółka z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 21/2,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000737592 , NIP: 9671420892.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@lombard1.bydgoszcz.pl.

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują:

 1. Imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy,
 2. NIP,
 3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu kontaktowego.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:

 1. Adres IP komputera i serwera
 2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 4. Czas nadejścia zapytania
 5. Pierwszy wiersz żądania HTTP
 6. Kod odpowiedzi HTTP
 7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 8. Informacje o przeglądarce użytkownika
 9. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Telpartner Sp. z o.o. , wykonania zawartej przez Państwa z Telpartner Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Telpartner Sp. z o.o. , a także wykonania ciążących na Telpartner Sp. z o.o.  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Telpartner Sp. z o.o.  umowy o świadczenie usług oferowanych przez Telpartner Sp. z o.o. , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Telpartner Sp. z o.o. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Telpartner Sp. z o.o.  ciążącego na Telpartner Sp. z o.o.  obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Firmami przetwarzającymi Państwa dane osobowe mogą być biuro doradztwa podatkowego LIMES Sp. z o.o. oraz dostawca usług hostingowych cyber_Folks S.A.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

KALKULATOR LOMBARDOWY

Jakiej kwoty potrzebujesz?
Na ile dni?
Przykład obliczony dla wyrobów ze złota
kwota zwrotu
Sprawdź ofertę dla innych kategorii

NASZE PUNKTY

LOMBARD 1 NIECZYNNY!!!

Lombard w trakcie przenoszenia! Zapraszamy do drugiego punktu
ul. Świętojańska 2
85-733 Bydgoszcz
pełna wersja mapy

LOMBARD 2 Powiększony!!!

Działamy teraz ze zdwojoną mocą. Pracujemy również w soboty.
ul. Świętojańska 2
85-733 Bydgoszcz
pełna wersja mapy