Lombard TelPartner - Nasze Zasady

Istota pożyczek lombardowych

Istotą funkcjonowania Lombardu jest zastaw lombardowy, najczęściej ruchomość czyli przedmiot będący własnością osoby biorącej pożyczkę. Zastaw ów stanowi zabezpieczenie udzielonej przez nas pożyczki i jest starannie przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Uproszczona procedura

Popularność pożyczek pod zastaw bierze swe źródło z uproszczonej procedury pożyczki przy której nie wymagamy zaświadczenia o dochodach, nie sprawdzamy zdolności kredytowej, nie wymagamy zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ani zaświadczeń z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Wszelkie zabezpieczenie stanowi zastaw lombardowy a jedyną wymaganą formalnością jest przedłożenie przez właściciela zastawu dokumentu tożsamości i podpisanie umowy lombardowej gdzie występuje klauzula o legalności zastawionego towaru:

Niniejszym oświadczam iż w/w przedmiot sprzedaży jest moją własnością i nie jest obciążony prawem innych osób, firm lub instytucji.

Dostępność

Pożyczki lombardowe udzielane są "od ręki" wszystkim osobom pełnoletnim. Nie mamy tutaj żadnych uprzedzeń ani nie dyskryminujemy pod żadnym kryterium. Wszystkich traktujemy z szacunkiem i godnością a skomputeryzowany system informatyczny i wprawna obsługa powoduje że obsługujemy Klientów od 2 ÷ 10 minut!!!

Oprocentowanie

W skład prowizji wchodzą dwie pozycje: pierwszą stanowią ustawowe odsetki w wysokości nieprzekraczającej w skali roku czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez Narodowy Bank Polski, druga natomiast to opłata za przechowanie towaru oraz wycenę i sprawdzenie zastawu.
Łącznie opłaty te nie przekraczają wartości wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zawierają wszelkie podatki. Na pożyczki przekraczające 5.000zł udzielamy rabatu w wysokości 50%!!!

Obniżenie odsetek

Stali Klienci wywiązujący się z zobowiązań (tzn odbierający na czas swoje zastawy) mogą u nas liczyć na spore rabaty. Staramy się również iść na rękę osobom mającym problemy ze spłatą pożyczki, którym bardzo zależy na wykupieniu zastawionego przedmiotu leżącego dużo dłużej niż okres wynikający z umowy.

Termin spłaty i jego przedłużenie.

Zasadniczo termin spłaty dla pożyczki lombardowej wynosi 7 ÷ 31 dni. Przedłużenie odbywa się po zapłaceniu umownych odsetek za miniony czas trwania umowy. Jesteśmy wyrozumiali dla Klientów i rozumiemy trudności finansowe z jakimi się borykają dlatego zawsze czekamy 2 tygodnie aby nie pozbawiać ich szansy odebrania często osobistych przedmiotów.

Wysokość udzielanych pożyczek.

Przy wycenie towaru bierzemy pod uwagę przede wszystkim jego realną wartość na rynku wtórnym na co ma duży wpływ stan techniczny, wizualny, gwarancja i dokumentacja stwierdzającą wartość towaru na dzień zakupu ze sklepu, kompletność towaru (oryginalne opakowanie, jego zawartość). Przy towarze o dużych rozmiarach prosimy wcześniej o kontakt, w celu przybliżonego określenia kwoty i przygotowania miejsca na zmagazynowanie towaru. Udzielamy pożyczek do 50% realnej wartości towaru.